Realitzem projectes de decoració i interiorisme, així com treballs d'estilisme de decoració. Atenció persoanlitzada.
 

COM HO FEM?

En una primera reunió amb el client, definim el seu estil personal, canviem impressions, analitzem tant les seves necessitats com les seves preferències d'estil i aprofundim amb qualsevol altra informació que pugui ser rellevant pel desenvolupament del projecte.

A continuació visitem l'espai sobre el que actuarem, cosa que ens permet estar ja en disposició de presentar un petit projecte en el qual es recullen algunes idees i un primer pressupost orientatiu.

PROJECTE

La següent fase és la realització del projecte amb l'elaboració de plans de distribució en planta y virtualment, perquè el client es faci una idea de com quedarà. Seguim amb les opcions d'amoblament  i pressupost definitiu. Aquesta és una fase viva, al llarg de la qual es van consensuant amb el client tant acabats i dissenys com opcions d'elements de diverses quanties econòmiques. Fins que s'arriba a una proposta final  que harmonitzi els criteris pressupostaris i la satisfacció del client. 

EXECUCIÓ

Ens permetem el suficient marge d'acció per deixar fluir la nostra creativitat i fer quelcom original i diferent. A partir d'aquest moment es produeix l'execució de l'obra civil, de l'amoblament o d'ambdues, atenent també a les modificacions que es consideren oportunes al llarg d'aquesta fase.

ENTREGA

Una vegada acabat el projecte, es realitza un seguiment exhaustiu i conjunt. S'aporten solucions per les possibles incidències i es detecten noves necessitats que puguin sorgir.


 

Per nosaltres l'important és que el resultat siguis TÚ, t'identifiquis amb el treball realitzat i et faci feliç. L'última paraula sempre és la TEVA!!